Praktische informatie

Ben je een volger van het verleden?
Of nodig je de toekomst uit?

Vakbekwaamheid

Ik ben beroepslid van de Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie Therapeuten (NVRT). Deze beroepsvereniging bewaakt het vakbekwaamheidsniveau van de aangesloten leden. Als NVRT-beroepslid volg ik regelmatig (verplichte) na- en bijscholingen om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het vakgebied. Vanwege mijn Trainerschap voor de Luisterkindopleiding ben ik geregistreerd bij het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

Privacy en jouw gegevens

Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerk ik als therapeut persoonsgegevens van de cliënt. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van persoonlijke gegevens in het cliëntdossier of het uitwisselen van gegevens met de cliënt. Uiteraard ga ik zorgvuldig en volgens de geldende AVG-regels om met jouw gegevens.

Bemiddeling bij klachten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk BE HAPPY Bergkamp voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan gebeuren dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht, zo snel mogelijk, rechtstreeks met mij bespreekt. Als dat om welke reden dan ook niet wenselijk is, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het je vrij – wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt – je te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende geschilleninstantie. Mijn praktijk is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, het CAT. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Wil je meer weten? Of wil je direct een afspraak met me maken? Neem dan contact met me op.